Grannsamverkan
N PITSUND-HÖGSBÖLE    
   
   
     
   E  
   
Öppningssidan
Dokumentarkiv
Foto galleri
Logi i byn
Företag i byn
Bli medlem!
Förtroendevalda
Grannsamverkan
Piteå Skärgård
Byapromenaden
Minnen Pitsund


   
 

Välkommen till byn vid Piteälvens utlopp!

Oavsett om du är permanent, fritidsboende eller besökande så är du välkommen till vår vackra bygd och föreningsgemenskapen i Pitsund – Högsböle byaförening!
Vi verkar för social gemenskap och att driva Dina intressefrågor! Byn är trivsam att bo i. Den sträcker sig längs Piteälvens utlopp och kusten, från Trollbäcken i norr till Högsböleskiftet i syd.

Förslag till arbetsdag i Högsböle

Föreningen är satt i vilande läge, om någon/några är intresserade att bilda en fungerande styrelse med en massa nya ideer ring Staffan på 073-806 86 08


Det hände sig att en ko på gården skulle till tjuren i Höglandsnäs, det var nog innan ”gamla E4” fick sin nuvarande sträckning, och kustlandsvägen slingrade sig uppåt skogen, upp väster om nuvarande E4. Det var alltså troligen under förra halvan av 1900-talet. Det var tydligen mycket hård och bärig skare, och idén föddes att det skulle vara mycket genare att leda kon mot Pitsund på skaren. Det gick en bit, men kanske lite innan diket vid norra kanten av åkern trampade kon igenom, och kom inte loss.
Det blev att med häst och drög (hästkälke med flak) och mycket slit få hem kon till gården igen. En episod som det berättats om…

Med vänlig hälsning, trevlig helg!
 


Bild tagen från mårtensgården västerut. (Notera det öppna landskapet.

Se större bild >> 
 
 
Designed by S