Grannsamverkan
N PITSUND-HÖGSBÖLE    
   
   
     
   E  
   
Öppningssidan
Dokumentarkiv
Foto galleri
Logi i byn
Företag i byn
Bli medlem!
Förtroendevalda
Grannsamverkan
Piteå Skärgård
Byapromenaden
Minnen Pitsund


   
 

Välkommen till byn vid Piteälvens utlopp!

Oavsett om du är permanent, fritidsboende eller besökande så är du välkommen till vår vackra bygd och föreningsgemenskapen i Pitsund – Högsböle byaförening!
Vi verkar för social gemenskap och att driva Dina intressefrågor! Byn är trivsam att bo i. Den sträcker sig längs Piteälvens utlopp och kusten, från Trollbäcken i norr till Högsböleskiftet i syd.

Förslag till arbetsdag i Högsböle

Föreningen är satt i vilande läge, om någon/några är intresserade att bilda en fungerande styrelse med en massa nya ideer ring Staffan på 073-806 86 08

Det är nu plogat från Södra Armen-vägen över vår gård och fram till Staffans bro, så det ska gå att vandra Högsböle- Pitsund. Dock lite snö över bron fram till Strandvägen och en plogkarm att forcera. Kan ev. komma bort under dagen.
 


Mudderverket (s.k. kapernosterverk) kvinnan i förgrunden förolyckades när ett norskt fartyget rammade verket i Pitsund

Se större bild >> 
 
 
Designed by S